Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal 

Agent șef principal de poliție Ciprian Emanuel HĂISAN

Date de contact

Str. Korosi Csoma Sandor nr. 16, Sf. Gheorghe, jud. Covasna

Tel: 0747110880 , 0267307400 int 21106

Fax: 0267313408

E-mail: cpdcp@cv.politiaromana.ro

 

Definiţii

În întelesul Legii nr. 677/2001  pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, urmatorii termeni se definesc dupa cum urmeaza:


a) date cu caracter personal = orice informaţii referitoare la o persoana fizica identificată sau identificabilă; o persoana identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

b) prelucrarea datelor cu caracter personal = orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea;

c) stocarea = păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;

d) sistem de evidenţa a datelor cu caracter personal = orice structură organizată de date cu caracter personal, accesibilă potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă această structură este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizată după criterii funcţionale ori geografice;

e) operator = orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritaţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, care stabileşte scopul si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; dacă scopul şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt determinate printr-un act normativ sau în baza unui act normativ, operator este persoana fizică sau juridică, de drept public ori de drept privat, care este desemnata ca operator prin acel act normativ sau în baza acelui act normativ;

f) persoană împuternicită de catre operator = o persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritaţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, care prelucreaza date cu caracter personal pe seama operatorului;

g) terţ = orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritaţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directa a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date;

h) destinatar = orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritaţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvaluite date, indiferent dacă este sau nu terţ; autoritaţile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competenţe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari;

i) date anonime = date care, datorită originii sau modalitaţii specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă.